ทีมงานของเรา

คณะทีมงานอาวุโสของ PILO ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการแพทย์ซึ่งรวมคุณสมบัติในประเทศและระหว่างประเทศที่ยอดเยี่ยมเข้ากับประสบการณ์อันมีค่าใน บริษัท กฎหมายระหว่างประเทศธนาคารและมหาวิทยาลัยวิจัยและโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในสหรัฐอเมริกาแคนาดาและไทย  สมาชิกมีความหลงใหลในงานของพวกเขารักการเรียนรู้และมุ่งมั่นที่จะให้บริการเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้โซลูชั่นที่ปรับแต่งที่สร้างมูลค่าระยะยาวสำหรับลูกค้าของเรา  ด้านล่างนี้คือสมาชิกอาวุโสของทีม PILO

เอ็ดเวิร์ด ธีรเวช พลอยส่องแสง, หุ้นส่วน

 

คุณเอ็ดเวิร์ด เป็นทนายความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายบริษัทและกฎหมายธุรกิจพาณิชย์ทั่วไปซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้แก่องค์กรธุรกิจ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายแห่งด้วยกัน คุณเอ็ดเวิร์ดมีประสบการณ์ทำงานเป็นเวลาเกือบ 20 ปี ในประเทศไทยที่บริษัท ดีคอนส์ (ปัจจุบันคือไพร้ซ์สานนท์) บริษัทดีแอลเอ ไปเปอร์ และการทำงานส่วนตัว ด้วยคุณวุฒิจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีส่วนช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมายด้านการพาณิชย์สำหรับธุรกิจและผู้ลงทุนต่างๆ

ในการทำงานที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ดูแลและให้คำปรึกษากฎหมายแก่ลูกความซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ อาทิเช่น บริษัทเอนรอน, บริษัทเชลล์, บริษัทดานา, บริษัทโตโยต้า, บริษัทแอสตร้าเซเนก้า, บริษัทลิลลี่, บริษัทไมโครแบน,  บริษัทพีที เทคนิก แคปิตอล , บริษัทเฟดเอ็ก, บริษัทอิโตชู,  บริษัทซูมิโตโม, บริษัทโตเกียวมารีนประกันภัย,  โรงแรมเจดับบริว แมริออท, คลับเมด, ร้านอาหารโทนี โรมาส์, ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์, บริษัทเอสจีเอสและบริษัทเทเลคอม (ซึ่งต่อมาเรียกว่า บริษัททรู) นอกจากนี้ยังได้ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่โครงการของรัฐบาลหลายโครงการและธนาคารนานาชาติหลายแห่งจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เช่น ธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) และธนาคารโลก

คุณเอ็ดเวิร์ด จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาหลักสูตรเกียรตินิยม/เตรียมแพทย์ จากมหาวิทยาลัยวิสคอนเซิลแห่งเมืองเมดิสัน  จากนั้นได้ศึกษาต่อปริญาโทด้าน การวางผังเมืองส่วนภูมิภาคจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล และศึกษาในระดับปริญญาเอกทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันแห่งเมืองเซ็นต์หลุยส์ ซึ่งเป็นโรงเรียนด้านกฎหมายชั้นนำระดับแนวหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และจบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ คุณเอ็ดเวิร์ดยังเคยศึกษาวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัย เทมเพิล ในเมืองฟิลลาเดเฟียในประเทศสหรัฐอเมริกา และที่มหาวิทยาลัย คอลเลจ ลอนดอน ในประเทศอังกฤษอีกด้วย ทั้งยังเคยศึกษาหลักสูตรธุรกิจที่แครอท สกูล ออฟ แมนเนทเม้น ของมหาวิทยาลัย เนอร์เวิสเติล

ในขณะที่คุณเอ็ดเวิร์ดศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคอร์แนลนั้น ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจทานบทความให้แก่วารสารกฎหมายของคณะการวางผังเมืองนั้น ชื่อวารสาร Colloqui : Cornell Journal of Planning and Urban Issues และเป็นหนึ่งในคณะทำงานให้แก่วารสารกฎหมาย Cornell Journal of Law and Public Policy ที่มหาวิทยาลัย เทมเพิล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเตรียมนักเรียนกฎหมายให้เป็นทนายความผู้ว่าคดีในศาลและการเขียนงานด้ายกฎหมายนั้น คุณเอ็ดเวิร์ดได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ I. Herman Stern Moot Court Competition และชนะการเขียนบทความทางกฎหมายชื่อ Temple Political and Civil Rights Law Review คุณเอ็ดเวิร์ดสอบผ่านเป็นเนติบัณฑิตแห่งรัฐนิวยอร์ค และได้รับอนุญาตให้บริการทางด้านกฎหมายและเป็นทนายความว่าคดีในศาลของรัฐนิวยอร์ค ในศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา ในศาลอุทธรณ์แห่งเขตสหพันธ์ และในศาลภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ (Chartered Institute of Arbitrators) และเป็นสมาชิกขององค์กร เมนซา อินเตอร์เนชั่นแนล (Mensa International)  และนอกจากนี้ คุณเอ็ดเวิร์ดยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและต่างประเทศของสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย และยังได้รับการตีพิมพ์บทความมากกว่า 120 บทความเกี่ยวกับกฎหมายเปรียบเทียบ กล่าวคือ การเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายอเมริกันและกฎหมายอังกฤษในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ (กฎหมายจารีตประเพณี) กับระบบกฎหมายไทยที่เป็น ซีวิล ลอว์ (กฎหมายลายลักษณ์อักษร)

มนัสศักดิ์ คำชาย, ทนายความอาวุโส

 

คุณมนัสศักดิ์เป็นทนายความซึ่งว่าคดีในศาลที่ประจำอยู่ที่สำนักงานในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเรา เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และทำงานเป็นทนายความว่าคดีในศาลมาเป็นเวลากว่า 15 ปี ประสบการณ์ทำงานของเขาทำให้เขามีความเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายไทยหลายสาขารวมไปถึงกฎหมายอาญา

ก่อนที่จะมาร่วมงานกับ ไพโล คุณมนัสศักดิเป็นทนายความอิสระมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ก่อนหน้านี้ เขาทำงานเป็นทนายความที่ สำนักงานกฎหมายบริษัท ศักดิ์และแอสโซซิเอท จำกัด และเคยทำงานเป็นเสมียนทนายความที่ บริษัท เงินทุนสินเอเชีย จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันเป็นธนาคาร) เขามีประสบการณ์ทำงานที่กว้างขวาง และหลากหลาย ทั้งในด้านการว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา รวมไปถึงกฎหมายบริษัท, กฎหมายครอบครัว, การฉ้อโกงเงิน, กฎหมายแรงงาน และการละเมิดสิทธิ โดยการว่าความคดีให้ลูกความอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความภาคภูมิใจของเขาตลอดมา

คุณมนัสศักดิ์เป็นทนายความผู้ถือใบอนุญาตว่าความทั่วราชอาณาจักรจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ จากประสบการณ์ทำงานด้านคดีความมาอย่างมากมาย ทำให้เขามีทักษะและชั้นเชิงในการไกล่เกลี่ย เจรจาต่อรอง สืบพยาน และการว่าความในศาลได้อย่างเป็นเลิศ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง,ที่ปรึกษาด้านการแพทย์

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง ได้ปฏิบัติงานและทำการสอนวิชาการแพทย์มานานมากกว่า 45 ปี และยังรวมถึงปฏิบัติงานทางการแพทย์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนนาดา มานานกว่า 50 ปี

ท่านจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นที่หนึ่งของรุ่นจากสายวิชาฝรั่งเศส (Class Valedictorian) จากนั้นท่านได้เข้าเรียนแพทยศาสตร์ จบด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 (Class Salutatorian) จาก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการได้รับวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต พร้อมทั้งวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยซินซินเนติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ทั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ท่านยังได้รับเกียรติบัตรรับรองทางการแพทย์จากสมาคมแพทย์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ทางด้านอายุรกรรม ด้านระบบทางเดินหายใจ ด้านเวชบำบัดวิกฤต  และเป็นสมาชิกผู้เชี่ยวชาญ (Fellow) ของสมาคมแพทย์ผู้ชำนาญทางโรคทรวงอกสหรัฐอเมริกา (American College of Chest Physicians) และเป็นสมาชิกผู้เชี่ยวชาญ (Fellow) ทางอายุรศาสตร์แพทย์ของสมาคมอายุรแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกา ( American College of Physicians)

ตลอดชีวิตการทำงาน ท่านได้รับเกียรติเป็นศาสตราจารย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซินซินเนติ และดำรงตำแหน่งนักวิชาการผู้เขียนบทความวิชาการทางการแพทย์มามากกว่า 100 บทความ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความวารสารทางวิชาการ ซึ่งรวมถึงวารสารวิชาการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรและยุโรป รวมถึงการเป็นศาสตราจารย์นายแพทย์พิเศษให้กับห้องปฏิบัติการเมียคินส์-คริสทรี (the Meakins-Christie Laboratories) ของมหาวิทยาลัยแมคกิลล์ ในมอนทรีออล รัฐควิเบก ประเทศแคนนาดา

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านระบบทางเดินหายใจ เช่น มะเร็งปอด วัณโรค โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (ซีโอพีดี) โรคหอบหืด โรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ โรคเวชบำบัดวิกฤต การส่องกล้องตรวจหลอดลม และการผ่าตัดโดยวิธีฉายแสงเลเซอร์ การฝังแร่กัมมันตรังสีเพื่อการรักษา การใส่โครงลวดถ่างขยายหลอดลม การปลูกถ่ายอวัยวะปอด นอกจากนี้ ท่านยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ที่หลากหลายมานานกว่าหลายทศวรรษ และมีเครือข่ายผู้ให้คำปรึกษาทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญกว้างขวางในสาขาทางการแพทย์ที่หลากหลาย

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ยงยุทธ์ พลอยส่องแสง มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย อีกทั้งสามารถใช้ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน (แต้จิ๋ว) ได้อีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุนันทา ศรีสุบัติ-พลอยส่องแสง,ที่ปรึกษาด้านการแพทย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุนันทา ศรีสุบัติ-พลอยส่องแสง ได้ปฏิบัติงาน และสอนวิชาทางการแพทย์ และวิชาการฉายรังสีวิทยาเพื่อการรักษามานานกว่า 40 ปี ทั้งในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนนาดา

ท่านจบการศึกษาจากเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาชั้นนำของประเทศไทย จากนั้นท่านได้เข้าศึกษาเล่าเรียนวิชาทางการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ ณ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุนันทา ศรีสุบัติ-พลอยส่องแสง ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในประเทศไทย ประเทศสหรัฐอมริกา ในตอนเริ่มศึกษาเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาเกี่ยวกับพยาธิวิทยาเป็นเวลา 1 ปี ก่อนที่เบนเข็มไปเริ่มต้นเรียนเรื่องการฉายรังสีวิทยา และได้รับการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขารังสีวิทยาทางรักษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนที่ท่านจะกลับมาพำนักในประเทศไทย ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลเดอะไครสต์ ที่เมาต์ออเบิร์น ในซินซินเนติเป็นระยะเวลา 20 ปี และระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ยังได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการของแผนกรังสีรักษา เป็นระยะ 5 ปีอีกด้วย

อีกทั้งท่านยังดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่โรงเรียนแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยซินซินเนติ ท่านได้ทำการสอนวิชารังสีรักษาให้กับนักศึกษาแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการแพทย์ และพยาบาล ท่านมีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการแพทย์ในเรื่องของ รังสีรักษา โดยเฉพาะโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก และการรักษามะเร็งต่างๆของร่างกาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง สุนันทา มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย