PRACTICE AREA

“Nothing in life is to be feared. It is only to be understood.”

– Madam Marie Curie

““ลดการฟ้องร้องดำเนินคดี โน้มน้าวให้เพื่อนของคุณประนีประนอมยอมความให้ได้ เมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถทำได้ ในฐานะที่คุณเป็นผู้สร้างสันติสุข นักกฎหมายมีโอกาสสูงที่จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ย นั่นเป็นเรื่องที่เพียงพอแล้ว “
– อับราฮัม ลินคอล์น

“นักกฎหมายที่ดี ไม่ใช่บุคคลที่มีมุมมองในทุกแง่มุมที่อาจคิดขึ้น หรือมิใช่เพียงมีคุณสมบัติตามคุณวุฒิที่ควรจะเป็น แต่จะต้องเป็นบุคคลที่เสนอตัวเข้าช่วยเหลือคุณได้อย่างจริงใจและสามารถช่วยคุณออกจากสิ่งที่แย่ได้”
– ราลฟ์ วาลโด เอมเมอร์สัน

อย่าเข้าไปสู่ข้อพิพาททางกฎหมายโดยปราศจากการเตรียมตัว ไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ การระงับข้อพิพาทโดยทางเลือกอื่นหรือโดยการดำเนินคดีในศาลก็ตาม ไพโล ให้บริการในเรื่องที่มีข้อพิพาทกัน และเรื่องที่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีข้อพิพาททั้งในและนอกศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทนายความด้านการว่าความของเรานั้นมีประสบการณ์ในการว่าความมาเป็นเวลาสิบห้าปี ทั้งในศาลทั่วไปและศาลชำนาญการพิเศษต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมทั้งมีประสบการณ์และความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษากฎหมายในคดีที่ใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และวิธีการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาททางเลือกต่อหน้าองค์คณะผู้ไกล่เกลี่ย ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นภายใต้องค์กรต่างๆ เช่น สถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI), คณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL), หอการค้านานาชาติ (ICC) และ ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศประจำประเทศสิงคโปร์ (SIAC).

นอกจากนี้ ไพโลยังทราบดีว่า อนุญาโตตุลาการและการฟ้องร้องคดีมักส่งผลให้เสียเวลา และทรัพยากรที่มีค่าอื่นๆ และควรจะเป็นทางเลือกสุดท้าย เมื่อไม่มีการรับประกันในความคุ้มค่าของคดี ไพโล จึงมักจะไม่แนะนำให้ดำเนินการผ่านอนุญาโตตุลาการและการฟ้องร้องคดี แต่จะดำเนินการด้วยการใช้วิธีประนีประนอมยอมความและการเจรจาแทน

เรามีลูกความที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทุกระดับ ตั้งแต่บุคคลธรรมดาไปจนถึงนิติบุคคลซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ดังนั้น เราจึงมีความเชี่ยวชาญอย่างกว้างขวางตั้งแต่ข้อพิพาทในการทำสัญญาธุรกิจทั่วไป ข้อพิพาทในด้านหุ้นส่วนบริษัทจนถึงข้อพิพาททางการเงิน, การค้าระหว่างประเทศ, ทรัพย์สินทางปัญญา, พินัยกรรม และทรัพย์มรดก , ความรับผิดทางสินค้า, ผู้บริโภค และการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณทางการแพทย์ ซึ่งสิ่งที่ยกมานี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วน

“เงินทองไม่ทำให้เกิดความสำเร็จในชีวิต แต่อิสรภาพในการหาเงินจะทำให้เกิดความสำเร็จ”
– ประธานาธิบดีเนลสัน แมนเดลา ปรเทศแอฟริกาใต้

ไพโล สามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดเดียวกันในการทำธุรกรรมทางธนาคารและการเงิน

การบริการของเราสำหรับลูกค้า:

  • การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับวงเงินผ่านสินเชื่อระยะสั้น เช่น การเบิกเกินบัญชี, ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงิน สินเชื่อระยะยาว (เช่น การกู้มีระยะเวลากำหนด) และทางด้านการเงินธุรกิจ (เช่น ตราสารรับรองการชำระเงินค่าสินค้า
    สัญญาทรัสต์รีซีท และ สินเชื่อเพื่อการส่งออก)
  • การให้บริการ คำแนะนำด้านกฎหมาย การวางแผนทางการเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสินเชื่อโครงการ (Project Financing) และสัญญากู้ร่วม (Syndicated Loan)
  • การให้ความช่วยเหลือและแนะนำลูกความในการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล
  • การร่างสัญญา เช่น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบให้สิทธิ์เลือกขาย และสัญญาแลกเปลี่ยน ตามมาตรฐานของสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตรา และตราสารอนุพันธ์ระหว่างประเทศ (International Swaps and Derivatives Association)

การให้คำแนะนำในการเสนอขายหลักทรัพย์, การซื้อขายหุ้น และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

“ทุนนิยมที่ปราศจากการล้มละลายก็เหมือน [ศาสนา] ที่ปราศจากนรก”
– แฟรงค์ บอร์มัน

“ว่ากันว่าโลกอยู่ในภาวะล้มละลาย ซึ่งโลกเป็นหนี้โลกมากกว่าที่โลกจะจ่ายได้”
– ราล์ฟ วัลโด เอเมอร์สัน

เป็นเรื่องที่น่าเศร้า ที่ธุรกิจจำนวนมากล้มเหลวเนื่องจากปัญหากระแสเงินสดและต้องได้รับการปรับโครงสร้างอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตหรือแม้กระทั่งกระบวนการล้มละลาย ทีมงานของเราได้รับประโยชน์จากประสบการณ์การทำงานกับธนาคารและผู้ให้กู้เพื่อการพาณิชย์ ในประเทศ และต่างประเทศ สมาชิกของทีมกฎหมายของ PILO มีความคุ้นเคยในการให้คำปรึกษาทั้งเจ้าหนี้และผู้กู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ผลประโยชน์ด้านความปลอดภัย (รวมถึงการจำนอง การจำนำ และการค้ำประกัน) การมอบหมาย การปรับปรุง และการล้มละลาย (เช่น การปรับโครงสร้างหนี้และการฝึกหัด การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่) เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการช่วยเจ้าหนี้และผู้ให้กู้ซื้อบริษัทหรือทรัพย์สินผ่านกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้

ให้เรานำประสบการณ์ของเรามาทำงานให้คุณ

“ธุรกิจ มากกว่าอาชีพอื่น ๆ คือการจัดการกับอนาคตอย่างต่อเนื่อง มันคือการคำนวณอย่างต่อเนื่อง เป็นการฝึกฝนโดยสัญชาตญาณในการมองการณ์ไกล”
– เฮนรี่ อาร์. ลูซ

“ธุรกิจที่ยั่งยืนทั้งหมดสร้างขึ้นจากมิตรภาพ”
– อัลเฟรด เอ. มอนตาเพิร์ต

งานส่วนใหญ่ของ PILO เกิดขึ้นจากแนวปฏิบัติที่กว้างขวางนี้ ในด้านองค์กร สมาชิกในทีมของเราได้ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การจัดตั้งและการบำรุงรักษายานพาหนะทางธุรกิจที่เหมาะสม การร่วมทุน การจัดจำหน่าย แฟรนไชส์ซีและการจัดการตัวแทนขาย เรื่องทั่วไปขององค์กรและการค้า การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การควบรวมกิจการ และการปิดกิจการ ในด้านการค้า เราช่วยเหลือลูกค้าในการเจรจา ร่างหรือทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์ต่างๆ อย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการขายสินค้าและบริการ ตลอดจนสัญญาเช่า ทีมงานของเรายังมีประสบการณ์ในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ PILO เป็นตัวแทนของลูกค้าทุกขนาดตั้งแต่การเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียวไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ

“ผู้ที่ไม่ป้องกันอาชญากรรมเมื่อทำได้ ก็เหมือนสนับสนุน”
– ลูเซียส แอนเนียส เซเนกา

วิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งสุดท้ายของประเทศไทยในปี 2540 เกิดขึ้นโดยชายผู้มั่งคั่งที่มีการศึกษาซึ่งเชื่อมั่นอย่างไม่ลดละถึงความจำเป็นในการกระทำของพวกเขา การเก็งกำไร การบิดเบือนราคา การบิดเบือนความจริง และการละเมิดความไว้วางใจ เป็นเพียงตัวเลือกบางส่วนที่เลือกใช้ในการหลอกลวงและการฉ้อโกงที่ซับซ้อนเช่นนี้ การปล้นสะดมของอาชญากรรมปกขาวในตลาดหุ้นและมูลค่าของสกุลเงินนั้นไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายๆ ด้วยพลาสเตอร์ทางการเมืองหรือทางกฎหมาย

อุบายคลาสสิกในการตรวจจับอาชญากรรมทางการเงินคือการแสวงหาการหลีกเลี่ยงภาษี สำหรับประเทศไทยเป็นประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๔๘๑ (ค.ศ. ๒๔๘๑) ซึ่งกำหนดขอบเขตความรับผิดทางอาญา อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายเบื้องต้นสำหรับความพยายามที่เป็นไปได้ใด ๆ ในการดำเนินการตามความยุติธรรมต่ออาชญากรรมทางการเงิน การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. พ.ศ. 2535 จัดให้มีการบังคับใช้ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น การคุ้มครองผู้ลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น และการปรับโฉมสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่ทันสมัย กรมสอบสวนคดีพิเศษมักได้รับมอบหมายให้รวบรวมหลักฐาน

กฎหมายเสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมคอปกขาว ได้แก่ พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 2550 พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. 2469 (พ.ศ. 2469) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2469 พ.ศ. 2535 และประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2535 พ.ศ. ๒๔๙๙ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ซึ่งถือว่าการทุจริตเป็นความผิดอันยอมความได้

นอกจากการก่ออาชญากรรมในปกขาวแล้ว PILO ยังจัดการข้อกล่าวหาทางอาญาอื่นๆ รวมถึงการฆาตกรรมด้วย PILO เสนอบริการที่ไม่ จำกัด สำหรับผู้ที่ถูกตั้งข้อหาทางอาญาหรือผู้สนใจยื่นฟ้องเช่นเดียวกัน แผนกคดีความของเรายังสามารถป้องกันตัวที่น่ากลัวได้หากจำเป็นต้องเกิดขึ้น

“ครอบครัวคือความมั่งคั่งที่แท้จริง”
– ดาร์ค แชโดว์

หลักพื้นฐานของกฎหมายครอบครัวในประเทศไทยอาจพบได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2535 (พ.ศ. 2535) หัวข้อที่เกี่ยวข้องซึ่งครอบคลุมอย่างกว้างขวาง ได้แก่ การแต่งงาน ทรัพย์สินส่วนบุคคล การถือครองที่ดิน การหย่าร้าง และการสืบทอด การบังคับใช้สิทธิเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนั้นต้องกระทำต่อศาลเยาวชนและครอบครัวเท่านั้น แม้ว่าศาลอื่นอาจกำหนดเรื่องเสริมก็ได้

PILO นำเสนอประสบการณ์ที่กว้างขวางและไหวพริบและความเข้มงวดที่ละเอียดอ่อน เมื่อพูดถึงเรื่องครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงก่อนสมรส ขั้นตอนการหย่าร้าง หรือการวางแผนอสังหาริมทรัพย์

“เงินก็เหมือนปุ๋ยคอก คุณต้องทาให้ทั่ว ไม่อย่างนั้นมีกลิ่น”
— เจ. พอล เก็ตตี้

“จงมุ่งสู่ทิศตะวันออก เถอะพ่อหนุ่ม”
– ผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐ วิลเลียม โอ. ดักลาส

ประเทศไทยยังคงพึ่งพาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก แม้ว่าประสบการณ์ของ PILO ในด้านการค้าและองค์กรจะค่อนข้างกว้าง แต่แนวปฏิบัติของเราได้พัฒนาจุดแข็งโดยเฉพาะในการจัดการกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากต่างประเทศตลอดจนโอกาสในการลงทุนโดยตรง ซึ่งรวมถึงผ่านคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งแต่การตรวจสอบสัญญาร่วมทุนและข้อตกลงผู้ถือหุ้น ไปจนถึงการกำหนดโครงสร้างธุรกิจของคุณ ไปจนถึงการวิเคราะห์และสนับสนุนตำแหน่งของคุณในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากต่างประเทศ PILO พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ

“การย้ายถิ่นฐานไม่เพียงแต่สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกด้วย”
– เดฟ เรเชิท

“ใครก็ตามที่คิดจะจำกัดไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาทำกินในประเทศของตน ผู้นั้นกำลังทำให้ (ประเทศของตนเอง) ยากจนลง”
– นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย มัลคอม เทิร์นบอล

การเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นของผู้มีความสามารถข้ามพรมแดนเพื่อทำงานและมีส่วนร่วมในธุรกิจ เป็นผลข้างเคียงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการเพิ่มขึ้นของโลกาภิวัตน์ PILO ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองของไทย และสามารถช่วยเหลือพวกเขาในการนำทางระบบตรวจคนเข้าเมืองของไทยเพื่อรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงานที่เหมาะสม นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยเหลือลูกค้าในการจัดตั้งถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยเพื่อเป็นตัวตั้งต้นของการแปลงสัญชาติ

“เทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจกำลังกลายเป็นหนึ่งเดียวกันจนแยกไม่ออก ในทุกขณะจิต ข้าพเจ้าไม่คิดว่าจะมีใครสามารถพูดถึงเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งได้โดยไม่กล่าวถึงอีกเรื่องหนึ่ง”
– บิล เกตส์

“การศึกษาทั้งภายในและระหว่างประเทศที่หลากหลายชี้ให้เห็นว่าการกระจายในวงกว้างของเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถมีผลกระทบอันสำคัญต่อกำลังการผลิต และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงความสำเร็จทางด้านการศึกษาและสังคมของพลเมือง”
– ทิม โฮลเดน

ไม่เพียงแต่ยุคข้อมูลข่าวสารจะนำมาซึ่งการเข้าถึงความคิด ข้อมูล และการพาณิชย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายที่ซับซ้อนซึ่งทุกธุรกิจควรทราบ ทีมงานของเราพร้อมให้คำปรึกษาทางกฎหมายในทุกด้านของกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจออนไลน์ จัดทำสัญญาออนไลน์ ฟังก์ชันเทียบเท่า และลายเซ็นดิจิทัล ภายใต้พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. พ.ศ. 2544 รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดของผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2544 2550 (2007). ให้ PILO เป็นหุ้นส่วนของคุณในการแนะนำคุณผ่านพื้นที่ที่กำลังพัฒนาของกฎหมายไทย

“ทรัพย์สินทางปัญญามีช่วงชีวิตยาวเท่าผลกล้วย” (ความล้าสมัยของทรัพย์สินทางปัญญามาเร็วมาก)
– บิล เกตส์

“ประชาชนต้องเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา”
– โคโค ลี

การยอมรับ การขึ้นทะเบียน และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งความรู้นี้ นอกเหนือจากประเด็นหลักของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายบริการ/เครื่องหมายการค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความลับทางการค้า การออกใบอนุญาตและปัญหาแฟรนไชส์ PILO ยังมีส่วนร่วมในการจดทะเบียนสิทธิบัตรและการอนุสิทธิบัตรและการบังคับใช้

“มีหนทางเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะสร้างความสงบสุขที่ยั่งยืน นั่นก็คือการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก”
– เจม ฟอร์เรสทอล

การค้าระหว่างประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก เช่นเดียวกับเครื่องจักรเศรษฐกิจของไทย ปัญหาการค้าระหว่างประเทศเกิดขึ้นในทุกระดับธุรกิจ และไม่จำกัดเฉพาะข้อพิพาทระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ PILO ให้คำแนะนำทางกฎหมายในทุกด้านของการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย บริการของเรารวมถึงการรายงานกิจกรรมและแนวโน้มของรัฐบาล ใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก การจัดโครงสร้างธุรกรรมระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้ Incoterms ของหอการค้าระหว่างประเทศ และ UCP 600 (Uniform Customs And Practice For Documentary Credits 600) การบังคับใช้สัญญาระหว่างประเทศ การให้คำปรึกษาด้านภาษีและการไม่ -อุปสรรคด้านภาษี การจัดทำคำร้องต่อต้านการทุ่มตลาด ให้คำปรึกษากฎหมายและวิธีปฏิบัติด้านศุลกากรของไทย และการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางของประเทศไทย

“มันเป็นเพียงการก้าวผ่านความพยายามและความเจ็บปวดด้วยพลังงานที่หนักหน่วงและความกล้าหาญอันแน่วแน่ที่เราจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า”
– ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ธีโอดอร์ รูสเวลต์

วลีภาษาละติน “Labor omnia vincit” (“การทำงานหนักพิชิตทั้งหมด”) ยกย่องความสำคัญของแรงงานในการก่อตั้งและดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ PILO ให้คำปรึกษา เจรจา และดำเนินคดีในนามของนายจ้างและลูกจ้างในทุกแง่มุมของกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานไทย ประสบการณ์ที่หลากหลายดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อลูกค้าของเราที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงาน

“กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์คือกลไกของรัฐ”
– บาร์นนีย์ แฟรงค์

ประเทศไทยได้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ชั้นนำของโลกที่ให้บริการทางการแพทย์คุณภาพสูงในประเทศที่เป็นกลางทางการเมืองในราคาที่แข่งขันได้ และมีความยุ่งยากและรอน้อยกว่าปกติในหลายประเทศ แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยต่างชาติที่ไหลเข้ามายังก่อให้เกิดปัญหาด้านการแพทย์และกฎหมายอีกมากมาย ซึ่ง PILO มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการจัดการกับสำนักงานกฎหมายอื่นๆ ในประเทศไทย ความเชี่ยวชาญของเราแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก:

  • นิติศาสตร์การแพทย์: สาขาการแพทย์ที่เน้นด้านกฎหมายและจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งรวมถึงหน้าที่ทางกฎหมายและจริยธรรมของแพทย์ สิทธิพลเมืองของผู้ป่วย รวมถึงประเด็นเรื่องความสามารถ ความสามารถ ความมีสุขภาพจิตดี และสมรรถภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการประเมินการบาดเจ็บของผู้ป่วยรวมทั้งการบาดเจ็บจากการทำงาน ตัวอย่างทั่วไปของสาขายานี้ ได้แก่ ความสามารถและความยินยอมในการรักษาพยาบาล จริยธรรม ปัญหาการเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงกระบวนการ Gamete Intrafallopian Transfer (GIFT) และการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) การวิจัยทางคลินิก การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อของมนุษย์ และสุขภาพจิต เป็นต้น .
  • กฎหมายการแพทย์: สาขากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและความรับผิดชอบของทั้งแพทย์และผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้รวมถึงสิทธิในการรักษาความลับและการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ ตัวอย่างทั่วไปของสาขากฎหมายนี้รวมถึงการทุจริตต่อหน้าที่ทางการแพทย์ (ทั้งฝ่ายจำเลยและฝ่ายโจทก์) และการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม เป็นต้น

“ผู้คนสามารถที่จะวางแผนชีวิตระยะยาวได้ หากพวกเขารู้ว่าทรัพย์สินของพวกเขาปลอดภัย”
– เม่งจื้อ

“เมื่อคุณกำลังมีการก่อสร้างเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก มันคือการส่งข้อความของพลังที่สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค”
– มิค คอร์เน็ทท์

ส่วนสำคัญในการจัดตั้งธุรกิจหรือย้ายไปประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เราแนะนำลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการได้มา การเช่าซื้อ การสร้างและพัฒนา การใช้ ภาระผูกพัน และการกำจัดผลประโยชน์ด้านอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดตั้งแต่คอนโดมิเนียมไปจนถึงที่ดิน บ้าน อาคารสำนักงาน รีสอร์ท และโรงงานแบบครบวงจร

“สิ่งที่ยากที่สุดในโลกที่จะทำความเข้าใจคือภาษีเงินได้”
– อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์

หนึ่งในสองข้อเท็จจริงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของชีวิตคือการเสียภาษี ทีมงานของเราให้คำแนะนำแก่ธุรกิจต่างๆ รวมถึงกลุ่มและบุคคลในทุกด้านของการเก็บภาษีอย่างสม่ำเสมอ เราให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีทรัพย์สินและที่ดิน ภาษีพิเศษ เช่น ภาษีปิโตรเลียมและป้าย ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต สนธิสัญญาภาษีซ้อน และสามารถช่วยในการวางแผนภาษีได้ ความพยายามที่จะลดความรับผิดของคุณในประเทศไทย

“สิ่งเดียวที่แน่นอนในชีวิตคือความตายและภาษี”
– เบนจามินแฟรงคลิน

การวางแผนหรือรับมือกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบาก พินัยกรรมและการปฏิบัติของเราได้รับประโยชน์จากหลายปีของเราซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งที่ดินของผู้ถือครองและผู้รับผลประโยชน์ ทีมงาน PILO สามารถช่วยเหลือลูกค้าในการร่างพินัยกรรม แต่งตั้งผู้บริหาร และบริหารจัดการที่ดินของผู้ตายในประเทศไทยได้อย่างเหมาะสม

“ทนายความทุกคนมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการขโมยข้อมูลส่วนตัว พวกเขาทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันของเราและสาธารณชนก็ปลอดภัยมากขึ้นเนื่องจากงานที่พวกเขาทำ”
– เคน ซัลลาซาร์

การประกาศอย่างเป็นทางการ การสาบาน หรือการได้รับสำเนาเอกสารสำคัญที่ผ่านการรับรองถือเป็นส่วนสำคัญของชีวิตสมัยใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ PILO พร้อมช่วยเหลือลูกค้าในการรับรองความถูกต้องของลายเซ็น รับรองสำเนาภาพถ่ายส่วนบุคคลและเอกสารส่วนตัวจริงเพื่อใช้ทั้งในและต่างประเทศตามระเบียบสภาทนายความแห่งประเทศไทย

ในขณะที่โลกหดตัวลงและธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปสู่โลกาภิวัตน์ การสื่อสารที่แม่นยำยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นไปอีก ด้วยเหตุนี้ PILO จึงให้บริการแปลและล่ามเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและในทางกลับกัน